Novosti

Svečano zatvoren Twinning projekt

Svečanost zatvaranja Twinning projekta Unaprjeđenje kvalitete provedbe Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka održana je 24. ožujka 2017. godine u Ministarstvu zdravstva. Uz Ministarstvo zdravstva kao korisničku instituciju te Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) kao glavnog dionika, u projekt su bili uključeni i brojni stručnjaci iz medicinskih područja kompatibilnih s projektnim ciljevima.

Opći cilj projekta bio je smanjenje stopa oboljenja od malignih bolesti i smanjenje smrtnosti unutar ciljnih skupina u Republici Hrvatskoj, te poboljšanje kvalitete provođenja Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka. Maligna oboljenja, kao vodeći problem javnog zdravstva u Republici Hrvatskoj, predstavljaju drugi najčešći uzrok smrtnosti i vodeći broj hospitalizacija. Na svečanosti su predstavljeni ostvareni rezultati projekta: provedena je analiza postojećeg zakonskog okvira u području prevencije raka dojke, debelog crijeva te vrata maternice i dane su preporuke za poboljšanje, izrađene su smjernice u području prevencije malignih oboljenja, ojačani stručni kapaciteti zdravstvenih djelatnika i svih dionika uključenih u projekt, te je osigurana nadogradnja Registra Nacionalnih preventivnih programa.

Okupljenima se na svečanosti obratio ministar zdravstva Milan Kujundžić, naglasivši da svijest o potrebi preventivnih pregleda u Hrvatskoj nije još dovoljno razvijena, premda su mnogi životi spašeni upravo zahvaljujući odazivu na ultrazvučni pregled i mamografiju dojke ili na citološki bris i kolonoskopiju, jer rano otkriveni karcinomi spašavaju živote i vraćaju ljude u puno zdravlje. Ministar je izrazio nadu da će se znanja stečena kroz ovaj program primijeniti za poboljšanje prevencije i rane detekcije malignih bolesti.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je da su ovim projektom detektirane ključne kritične točke koje treba promijeniti da bi došlo do boljeg odaziva i rezultata preventivnih programa. Projektom su ojačani i stručni kapaciteti zdravstvenih djelatnika i svih uključenih dionika, a edukaciju je prošlo 580 osoba.

This post is also available in: Hrvatski English