Novosti

Najava regionalnih radionica u okviru Aktivnosti 4.3

U okviru Twinning projekta predviđene su radionice koje će se održati u sklopu aktivnosti 4.3 pod nazivom „Provođenje regionalnih radionica za (sveukupno) 80 zdravstvenih profesionalaca o organizaciji i provedbi Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka; nakon provedbe radionica sudionici bi trebali biti osposobljeni dalje prenositi stečena znanja.“

Strane stručnjakinje gđa. Jožica Maučec Zakotnik, gđa. Egle Jonatiene, gđa. Astra Vitkauskiene, gđa. Daiva Kanopiene i gđa. Laura Steponavičinene, provodit će aktivnost regionalnih radionica u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, na sljedećim lokacijama:

Zagreb: 18., 19., 20. siječnja u Edukacijskom centru HZJZ-a, Rockefellerova 12, s početkom u 9:00;
Split: 23., 24., 25. siječnja na Medicinskom fakultetu, Šoltanska 2, s početkom u 9:00;
Rijeka: 1.,2.,3., veljače u KBC Rijeka, Krešimirova 42, s početkom u 9:00;
Osijek: 6.,7.,8., veljače u Domu zdravlja Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV. 6, s početkom u 9:00.

This post is also available in: Hrvatski English