Novosti

Najava regionalnih radionica u sklopu Aktivnosti 4.5

U okviru Twinning projekta predviđene su radionice koje će se održati u sklopu aktivnosti 4.5 pod nazivom „Provođenje regionalnih radionica za (sveukupno) 80 zdravstvenih profesionalaca o praćenju i izvještavanju o Nacionalnim programima ranog otkrivanja raka; nakon provedbe radionica sudionici bi trebali biti osposobljeni dalje prenositi stečena znanja.“

Strani stručnjaci g. Romanas Zykus, g. Kestutis Adamonis, gđa. Ruta Briediene, gđa. Rasa Vansevičiute, gđa. Egle Jonatiene, gđa. Astra Vitkauskiene, provodit će aktivnost regionalnih radionica u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, na sljedećim lokacijama:

Zagreb: 15., 16., 17. veljače u Ministarstvu zdravstva, Ksaver 200a, s početkom u 9:00;

Split: 20., 21., 22. veljače na Medicinskom fakultetu, Šoltanska 2, s početkom u 9:00;

Rijeka: 8.,9.,10., ožujka u KBC Rijeka, Krešimirova 42, s početkom u 9:00;

Osijek: 13.,14.,15., ožujka u Domu zdravlja Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV. 6, s početkom u 9:00.

This post is also available in: Hrvatski English