Twinning projekt

Unaprjeđenje kvalitete provedbe Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka

Vijesti i najave

Najava regionalnih radionica u sklopu Aktivnosti 4.5

U okviru Twinning projekta predviđene su radionice koje će se održati u sklopu aktivnosti 4.5 pod nazivom „Provođenje regionalnih radionica za (sveukupno) 80 zdravstvenih profesionalaca o praćenju i izvještavanju o Nacionalnim programima ranog otkrivanja raka; nakon provedbe radionica sudionici bi trebali biti osposobljeni dalje prenositi stečena znanja.“
Pročitaj više

Najava regionalnih radionica u okviru Aktivnosti 4.3

U okviru Twinning projekta predviđene su radionice koje će se održati u sklopu aktivnosti 4.3 pod nazivom „Provođenje regionalnih radionica za (sveukupno) 80 zdravstvenih profesionalaca o organizaciji i provedbi Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka; nakon provedbe radionica sudionici bi trebali biti osposobljeni dalje prenositi stečena znanja.“
Pročitaj više